Pilates retreats

Tag med på pilates retreats til forskellige skønne spa-steder både i Danmark og udlandet. Forkæl dig selv med en pilatesrejse hvor wellness og nydelse er i højsædet. Du får en unik blanding af pilatestræning, undervisning i vejrtrækningsteknikker og afspænding, i fantastiske omgivelser med lækker mad, rolige omgivelser og enestående spaoplevelser.

Nederst på siden kan du se hvor vi tidligere har afholdt pilates retreat til.

En uges pilates i Spanien

7. april 2024

Til foråret 2024 går turen til Spanien. Tag med på en uforglemmelig pilatesrejse til Molino del Rey nær Malaga. Nyd 7 ekslusive dage på vores eget private sted med pilates, vejrtrækning, afspænding og lækker vegetarisk mad midt i den smukkeste natur. Der er masser af muligheder for at tage på spændende vandreture.

Stedet er bygget af parret som ejer det og de har på charmerende vis formået at lade klipperne og grotterne være en magisk del af stedet.

Tidligere pilates retreats

The Lodge

Efterår 2023

Great Nothern

Efterår 2022

Great Nothern

Forår 2022

Marrakech

2021

Varberg Statshotell

2019

Marrakech

2018

Hotel Vejle Fjord

Efterår 2017

Hotel Vejle Fjord

forår 2017

Varberg Statshotell

2016

Varberg Statshotell

Efterår 2015

Hotel Vejle Fjord

Forår 2015

Sydfrankrig

Efterår 2014

Hotel Vejle Fjord

Forår 2014

Sverige

Efterår 2013

Sydfrankrig

Sommeren 2013

Hvilke oplysninger behandler vi?

I forbindelse med dine tilmeldelse af nyhedsbrev og køb af retreats er det nødvendigt, at vi noterer og behandler oplysninger om dig i overensstemmelse med persondataloven. Vores persondatapolitik beskriver, hvordan Pilates retreats (“www.pilateshuset.dk/retreats”, “os”, “vores”, “vi”) indsamler og behandler disse personoplysninger om dig. Oplysninger, som kan knyttes til dig som person, vil aldrig blive tilgængelige for andre virksomheder eller kunne kobles til andre eksterne registre.

Sikkerhed

Vi har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt. Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

Vi kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7].

Vi kan også anvende dine kontaktoplysninger til brug for udsendelse af nyhedsbreve eller andre markedsføringsmæssige tiltag. I så fald indhenter vi først dit samtykke. Denne anvendelse sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 1].

Videregivelse af oplysninger

Efter sundhedsloven har vi tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold, men hvis det er nødvendigt, kan vi udveksle dine helbredsoplysninger internt blandt vort personale.

Videregivelse af helbredsoplysninger uden for klinikken må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9.

De oplysninger vi har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region eller af et forsikringsselskab, vil vi også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale.

Hvor længe opbevares oplysningerne?

Din oplysninger opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

Dine rettigheder vedrørende oplysningerne

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, vi har registeret om dig, ved at kontakte os. 

Du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede os om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig.

Klage

Klager over vores behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk

Nyhedsbreve

Hvis du tilmelder dig til vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn og din e-mailadresse. Formålet er at gøre os i stand til at levere nyhedsbreve til dig med din tilladelse. Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet.

Oplysninger ved handel

Når du køber et produkt eller kommunikerer med os på www.pilateshuset.dk/retreats, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver. Det kan være navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret, leveringsønsker, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget.

Formålet er at levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab. Ved køb indsamles IP-adressen med det formål at kunne forhindre svig. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f..dk

Modtagere af Personoplysninger

Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Samarbejdspartnere må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse.

Dine rettigheder for data indsamlet via www.pilateshuset.dk

Du er til enhver tid i din gode ret til at anmode os om at få oplyst, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, til hvilket formål, hvem der har modtaget dem, samt hvorfra oplysningerne stammer.
Hvis du ønsker det, udleverer vi en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Du kan bede om oplysningerne ved at sende en skriftlig anmodning til retreat@pilateshuset.dk. Vi kan i den forbindelse bede dig om at dokumentere, at du er personen, du giver dig ud for at være.

Retten til berigtigelse

Urigtige personoplysninger berigtiger vi for dig. Er du blevet opmærksom på fejl i oplysningerne, som vi har registreret om dig, bedes kontakte os skriftligt, hvorefter vi vil korrigere oplysningerne.

Retten til sletning

Der kan opstå tilfælde, hvor du har ret til at få alle eller dele af dine personoplysninger slettet af os. Dog ikke i det tilfælde at dine oplysninger er nødvendige for os, eksempelvis til at overholde retlige forpligtelser.

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

Der kan ligeledes opstå tilfælde, hvor du er i din ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring. Eksempelvis hvis du mener, at oplysningerne er forkerte.

Retten til indsigelse

Du kan altid gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, der benyttes i markedsføringsøjemed. Gør din personlige situation det nødvendigt at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, har du også til enhver tid ret til at gøre det.

Retten til at tilbagekalde samtykke

Du er til enhver tid i din gode ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger. Ønsker du at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på retreat@pilateshuset.dk.

Retten til at klage

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

Sletning af persondata

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.

Kontaktoplysninger

Pilates retreats er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via Hjemmesiden. Såfremt vi foretager ændringer i vores Persondatapolitik, vil denne side blive opdateret. Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til vores Persondatapolitik kan du kontakte retreat@pilateshuset.dk